CH1. Bean & Jam Cafeteria -Bakery

Address: 5K3 Nguyễn Thái Học, Phường 7, TP Vũng Tàu
Phone: 02543 515 197/ 0914939365
Mail: hr@beanjam.vn

CH2. Bean & Jam Cafeteria - Bakery

Address: B12- 1/7 TT đô thị Chí Linh, P. Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu
Phone: 02543 611 368/ 0917863295
Mail: hr@beanjam.vn

CH3. Bean & Jam Cafeteria - Bakery

Address: 195 Đường 27/4, TT Phước Bửu, Xuyên Mộc
Phone: 0888430410
Mail: ...

CH4. Bean & Jam Cafeteria - Bakery

Address: 70 Ngô Chí Quốc, Bình Chiểu, Thủ Đức, TP. HCM
Phone: 070 893 3866
Mail: .

Xưởng Sản Xuất

Address: 17K3 TTTM, Phường 7, TP. Vũng Tàu
Phone: .............
Mail: hr@beanjam.vn

Nhượng quyền
Chat ngay